ĐỐI TÁC

Nhà tài trợ Kim Cương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut lab ore et dolore magna aliqua.

Labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Lorem ipsum dolor sit tempor amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Lorem ipsum dolor sit tempor amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Nhà tài trợ Vàng

Đối tác

Krypton

Dr.Labo

WSWCF

Đồng hành cùng VNSwCF


Cơ hội hợp tác, phát triển cùng VNSwCF lan toả giá trị, sứ mệnh vì sức khoẻ người Việt, vì sức khoẻ cộng đồng.

Nhà tài trợ Kim Cương

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat sed do eiusmod tempor.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Chuẩn bị sự kiện

 • »

  Diễn văn độc quyền cho nhà tài trợ Kim Cương

 • »

  Gian hàng của nhà tài trợ được đặt trong khu vực chính

 • »

  Thẻ ra hoạt động không giới hạn khu vực cho nhân sự của nhà tài trợ

Tại sự kiện

 • »

  Đặt banner quảng cáo của nhà tài trợ trên trang chính của VNSwCF.

 • »

  Nhắc tới nhà tại trợ dưới tên, logo trong các bài viết, video liên quan tới sự kiện trên các kênh của VNSwCF  (Website, Instagram, Youtube, Facebook..)

 • »

  Sử dụng hình ảnh nhà tài trợ (nhân sự, logo, sản phẩm) trong các chiến dịch quảng cáo sự kiện.

Kênh truyền thông

 • »

  Đặt banner quảng cáo của nhà tài trợ trên trang chính của VNSwCF.

 • »

  Nhắc tới nhà tại trợ dưới tên, logo trong các bài viết, video liên quan tới sự kiện trên các kênh của VNSwCF  (Website, Instagram, Youtube, Facebook..)

 • »

  Sử dụng hình ảnh nhà tài trợ (nhân sự, logo, sản phẩm) trong các chiến dịch quảng cáo sự kiện.

Nhà tài trợ Vàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat sed do eiusmod tempor.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Chuẩn bị sự kiện

 • »

  Diễn văn độc quyền cho nhà tài trợ Kim Cương

 • »

  Gian hàng của nhà tài trợ được đặt trong khu vực chính

 • »

  Thẻ ra hoạt động không giới hạn khu vực cho nhân sự của nhà tài trợ

Tại sự kiện

 • »

  Đặt banner quảng cáo của nhà tài trợ trên trang chính của VNSwCF.

 • »

  Nhắc tới nhà tại trợ dưới tên, logo trong các bài viết, video liên quan tới sự kiện trên các kênh của VNSwCF  (Website, Instagram, Youtube, Facebook..)

 • »

  Sử dụng hình ảnh nhà tài trợ (nhân sự, logo, sản phẩm) trong các chiến dịch quảng cáo sự kiện.

Kênh truyền thông

 • »

  Đặt banner quảng cáo của nhà tài trợ trên trang chính của VNSwCF.

 • »

  Nhắc tới nhà tại trợ dưới tên, logo trong các bài viết, video liên quan tới sự kiện trên các kênh của VNSwCF  (Website, Instagram, Youtube, Facebook..)

 • »

  Sử dụng hình ảnh nhà tài trợ (nhân sự, logo, sản phẩm) trong các chiến dịch quảng cáo sự kiện.


© Copyright 2019. All Rights Reserved. Power by VNSwCF