Chúng tôi là ai?

Là những người được truyền cảm hứng bởi Calisthenics.
Chúng tôi, những người có xuất phát điểm khác nhau, tụ hợp với nhau vì niềm đam mê cải thiện sức khoẻ, dần hình thành những nhóm, cộng đồng lan toả ý nghĩa, giá trị của Calisthenics tới nhiều người hơn.
Với niềm tin lan truyền những giá trị tích cực từ bộ môn Calisthenics, chúng tôi tin rằng, cho dù bạn là ai, đến từ đâu, xuất phát điểm thế nào đều xứng đáng có được những giá trị sống tốt nhất.

Chúng tôi gồm:

Hoàng

Creative Media

Bản

Head Coach

Nguyên

Creative Media

Đạt

Creative Media

Đông

Head Coach

Hiếu

Head Coach

Hùng

Chairman

Việt

Marketing

© Copyright 2019. All Rights Reserved. Power by VNSwCF