Giới thiệu về tổ chức

Giới thiệu Liên đoàn Street Workout & Calisthenics Việt Nam (VNSwCF)

 • Street Workout & Calisthenics liên tục được công nhận và phổ biến trên thế giới như một phong trào xã hội và một hoạt động thể thao dân chủ. Mặc dù Street workout là một môn thể thao, nhưng VNSwCF cũng tham gia sâu vào công tác xã hội, đoàn kết quốc gia, dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người bị ruồng bỏ, kết nối cải thiện sự hòa nhập xã hội giữa các tầng lớp xã hội và dân tộc.
 • VNSwCF là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, hoạt động trên cả nước theo pháp luật nhà nước Cộng hòa - Xã hội - Chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức được thành lập ngày 02 tháng 09 năm 2014 và được ghi nhận bởi Liên đoàn Street workout & Calisthenics Thế giới ngày 28 tháng 03 năm 2017. Văn phòng chính của VNSwCF được đặt tại Hà Nội.
 • VNSwCF hợp nhất phong trào, các câu lạc bộ, các nhóm tập luyện Street workout trên toàn quốc. Tổ chức chỉ đạo và điều phối các vấn đề, hoạt động Street workout trên toàn quốc. VNSwCF là nhà tổ chức chính của Giải Hanoi Street workout Open Cup, Giải Vietnam Street workout Championship, Vietam Street workout Cup.
 • VNSwCF là tổ chức toàn quốc tham gia các hoạt động kết nối quốc tế, phát triển phong trào thể thao Street workout quốc tế.

 

Mục tiêu của VNSwCF

            Với sứ mệnh: “Sức khỏe cộng đồng, vì Việt Nam vận động.”

            Các mục tiêu của VNSwCF được nêu trong các “Điều khoản của Liên đoàn” là:

 • Phát triển bộ môn Street workout & Calisthenics như một phong trào xã hội và như một môn thể thao chuyên nghiệp trên toàn quốc.
 • Đảm bảo rằng Street Workout & Calisthenics được chính thức công nhận trên toàn quốc là một bộ môn thể thao chuyên nghiệp.
 • Thu hút các thành viên mới tập luyện Street Workout & Calisthenics trên toàn quốc tham gia các hoạt động và giải đấu do VNSWCF tổ chức.
 • Phát triển và xây dựng các cơ sở đào tạo Street Workout & Calisthenics trên toàn quốc.
 • Thúc đẩy phong trào tập luyện Street workout & Calisthenics trên toàn quốc, bao gồm phân phối thông tin về Street Workout ở cấp độ quốc tế, tổ chức các sự kiện giáo dục và nâng cao trình độ quốc gia, hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và quốc tế.
 • Sắp xếp và điều phối hoạt động của các đoàn thể và tổ chức Street workout quốc gia và địa phương.
 • Tổ chức các cuộc thi Street Workout & Calisthenics trong nước và quốc tế, bao gồm giải Street Workout Chapionship trong nước và khu vực, phát triển và phê duyệt các quy tắc của các cuộc thi đó.
 • Phát triển và thực hiện các quy định được quốc tế công nhận và quốc gia công nhận để có được và duy trì trình độ của các Huấn luyện viên Street Workout & Calisthenics, bao gồm các thủ tục đào tạo và chứng nhận Huấn luyện viên.
 • Bằng các hoạt động của Liên đoàn để tạo điều kiện cải thiện tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống chung của các thành viên xã hội, tạo điều kiện cho sự hòa nhập xã hội giữa các tầng lớp khác nhau và dân tộc, và từ đó góp phần phát triển một xã hội ở cấp quốc gia và quốc tế.
 • Phối hợp với các hoạt động của Chính phủ quốc gia hoàn thành mục tiêu phát triển tầm vóc người Việt, xây dựng lối sống lành mạnh và tích cực toàn dân.

            VNSwCF với các hoạt động tạo điều kiện cho sự phát triển của Street workout, đặt mục tiêu bao gồm Street workout như một môn học trong nhà trường, môn thể thao Thế vận vội Đông Nam Á, được công nhận trên toàn thế giới, khu vực và hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế khác.

Cấu trúc của VNSwCF

            VNSwCF với cấu trúc là tổ chức quốc gia, xây dựng hệ thống thành viên cấp tỉnh, thành phố, địa phương và hệ thống các clb cấp trường học.


© Copyright 2019. All Rights Reserved. Power by VNSwCF